Ιατρικά βιογραφικά

Γεννήθηκε στη Νεάπολη Λακωνίας όπου και περάτωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με γενικό βαθμό Άριστα.  

Από το 1972-1978 φοίτ...

 

" Ο δρ. Κωνσταντίνος Βαθρακοκοίλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Οστεοπαθητικός DO, απόφοιτος της Οστεοπαθητικής Σχολής Γερμανίας (Osteopathi...