ΜΠΙΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, MD, PhD.

 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ (EAA certified)

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

customer_tabs