ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc- ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Ατομική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Θεραπεία Οικογένειας

Θεραπεία Ζεύγους

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού , δια ζώσης και διαδικτυακά.

customer_tabs