Μαθησιακή αποκατάσταση

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Την τελευταία εικοσαετία, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

H αντιμετώπιση – αποκατάσταση των δυσκολιών γίνεται με γνώμονα την διεπιστημονικότητα, αφού συχνά συνυπάρχουν, εκτός των αμιγώς μαθησιακών προβλημάτων και διάφορα άλλα, συνήθως συναισθηματικής, ψυχολογικής υφής. 

 

Η Μαθησιακή Aποκατάσταση ξεκινά κατόπιν αξιολόγησης των δυσχερειών μαθητών σχολικής ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στο γενικότερο πλαίσιο της μάθησης από εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

Τα προγράμματα μαθησιακής αποκατάστασης είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού με στόχο την κάλυψη των κενών και την όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στην τάξη φοίτησής του. 

 

Οι βασικοί πυλώνες ενός μαθησιακού προγράμματος (ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή) είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του όσον αναφορά την ανάγνωση, την κατανόηση κειμένου (εντοπισμός και επεξεργασία), τον γραπτό λόγο – παραγωγή κειμένων, την ορθογραφία (εκμάθηση – αυτοματοποίηση ορθογραφικών κανόνων) και τη συντακτική δομή. Με δραστηριότητες και τεχνικές οργάνωσης του γραπτού και προφορικού λόγου ενδυναμώνονται και οι δεξιότητες μελέτης του μαθητή, καθώς και η διαχείριση των δυσκολιών που εμφανίζονται στο διάβασμα του σχολικού μαθήματος στο σπίτι. 

 

Η μαθησιακή όμως εξέλιξη ενός παιδιού δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στο εξατομικευμένο μάθημα, ως εκ τούτου θα πρέπει και οι γονείς να υποστηρίζουν με τη στάση τους στο σπίτι την προσπάθεια του παιδιού. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες που βοηθούν τον μαθητή να αναπτύξει το λεξιλόγιό του, όπως παιχνίδια λεκτικού εμπλουτισμού. 

 

Επίσης στο σπίτι μπορούν να γίνονται συζητήσεις με τον μαθητή σχετικά με καθημερινά θέματα και τις εμπειρίες του, κατά τις οποίες να ενθαρρύνεται να τις περιγράψει λεκτικά. Επιπλέον οι εργασίες στο σπίτι είναι καλό να σπάζουν σε μικρά κομμάτια και να επεξηγούνται με παραδείγματα. Οι γονείς επίσης μπορούν να δίνουν το παράδειγμα στην ανάγνωση βιβλίων ενθαρρύνοντας τον μαθητή στην ανάγνωση βιβλίων με εικόνες και στη συζήτηση των θεμάτων που πραγματεύεται. Τέλος καλό θα είναι να επιβραβεύουν λεκτικά συχνά τη συμπεριφορά του παιδιού τους, να ακολουθούν τις συμβουλές των διδασκόντων που συνεργάζονται με το παιδί και να του ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και το ενδιαφέρον του για την προσωπική και μαθησιακή του εξέλιξη.

 

Αναστασία Σωτηροπούλου

Ειδική παιδαγωγός

Έργο αγάπης, Δεκελείας & Ξενοφώντος 19, Αχαρνές (Μενίδι)

 

Γράφει ο / η: 

Λεωφόρος Δεκελείας 41 & Ξενοφώντος 19, Αλώνια - Πλακάκια
2102460232